۱۷
آذر
معرفی ترانزیستور IGBT

معرفی ترانزیستور IGBT

 شناخت قطعات الکترونیک » انواع ترانزیستورtransistor types

IGBT (ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شده)یک نیمه هادی جدید و کاملاً صنعتی است که از ترکیب دو نوع ترانزیستور BGT و MOSFET ساخته شده است بطوریکه از دید ورودی شما یک ترانزیستور MOSFET را می بینید و از نظر خروجی یک BGT . BJTها وMOSFETها دارای خصوصیاتی هستن...۲۹
اردیبهشت
روش تست ترانزیستور

روش تست ترانزیستور

 شناخت قطعات الکترونیک » انواع ترانزیستورtransistor types

  تست ترانزیستور TRANSISTOR TYPES TEST METHODE ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می کنیم: یک ترانزیستور یا مثبت (pnp) و یا منفی (npn) می باشد . برای تشخیص تیپ ترانزیستور چندین روش وجود دارد . تیپ بعضی از ترانزیستورهارا از روی نامگذاری می توان مشخص نمود...