دانلود کتاب آموزشی نرم افزار Protel DXP

 آموزش نرم افزارهای الکترونیک ورباتیک » دانلود کتاب آموزشی نرم افزار Protel DXP

  دانلود کتاب آموزش نرم افزار  Protel DXP تالیف رضا سپاس یار . این آموزش در سه بخش زیر تهیه شده است . * طراحی یک PCB ساده * ساخت کتابخانه مجتمع * نکاتی در طراحی شم...