آموزش ساخت ربات قورباغه

 رباتیک » روبات قورباغه

با استفاده از این PDF می تویید یک ربات بصورت قورباغه بسازید که تقریبا کار های اون رو انجام میده . داخل فایل ، نقشه کامل بخش الکترونیک ، قطعات مکانیکی و برنامه که باید در پردازنده بریزید بصورت فایل HEX وجود دارد . [GHORBAGHE 300X203 روبات قو...