۰۴
اسفند
تعداد سنسورها و نقش آنها در کنترل ربات تعقیب کننده ی خط

تعداد سنسورها و نقش آنها در کنترل ربات تعقیب کننده ی خط

 رباتیک » اصول حرکت ربات

  تعداد سنسورها و نقش آنها در کنترل ربات تعقیب کننده ی خط شیوه های زیادی برای دنبال کردن یک خط توسط ربات وجود دارد که در تمامی آنها از تعدادی سنسور برای این کار استفاده میشود. در این مقاله قصد داریم درباره ی تاثیر تعداد سنسورها در توانایی ربات برای تعق...۲۳
دی
اصول حرکت ربات

اصول حرکت ربات

 رباتیک » اصول حرکت ربات

هر جا که دانشجویان و علاقمندان به رباتیک حضور دارند – چه در اینترنت و چه در مسابقات رباتیک – فرصت مناسبی برای بررسی برخی مفاهیم بوجود می آید و معمولا این سوال مطرح می شود :مهمترین ویژگی یک ربات چیست ؟بدون شک پاسخ به این سوال منجر به ایجاد مباحث جنجالی ...