آشنایی مقدماتی با بخش های مختلف مادربرد

 بدون موضوع » آموزش الکترونیک » مدارهای کاربردی » آشنایی مقدماتی با بخش های مختلف مادربرد

 [آشنایی مقدماتی با بخش های مختلف مادربرد]  برد اصلی (MOTHER BOARD)، کارتی الکترونیکی است که اکثر قطعات اساسی رایانه بر روی آن قرار می‌گیرد و دیگر قطعات نیز معمولاً با استفاده از رابط‌های مختص خود برای اتصال به دیگر قطعات و بخش‌ها به این کارت الکترونیک...