آموزش نرم افزار ADSویژه طراحی مدارات RF

آموزش نرم افزار ADSویژه طراحی مدارات RF


بدون شک یکی از نرم افزارهای فوق العاده قدرتمند در زمینه طراحی و شبیه سازی مدارهای مایکرو ویو و RF  نرم افزار ADS می باشد. این نرم­ افزار برای اولین بار توسط شرکت HP ارائه شد و بعدها امتیاز آن به شرکت Agilent داده شد.

برای شروع به کار با این نرم افزار داشتن یک جزوه ی آموزشی ،خالی از لطف نخواهد بود. لذا در ادامه یک فایل آموزشی 90 صفحه ای تحت مباحث زیر خدمت دوستان ارائه می گردد.

آﺷﻨﺎﻳﻲﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارADS

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ DC

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ AC

ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺬرا Transient

تجزیه و تحلیل هارمونیک بالانس Harmonic Balance

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی پراکندگی (S)

تحوه ی استفاده از Tuning

استفاده از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی (Optimazation)

نحوه ی کار در محیط مومنتوم(Momentum)

آشنایی با ابزارها و طراحی فیلتر

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺳﻨﺘﺰ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺪارات ﻣﺎﻳﻜﺮواﺳﺘﺮﻳﭗ

Smart Simulation

و ﻣﺜﺎل ﻫﺎیﻛﺎرﺑﺮدی در ADS

محاسبه نویز

محاسبه نقطه کار

تحلیل پارامترهای.S

 

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...