روباتهای احمق کودکان راباهوش ترمی کنند

روباتهای احمق کودکان راباهوش ترمی کنند

یک ضرب المثل قدیمی می گوید: بهترین راه یاد گیری یاد دادن است. در سر کلاسی در ژاپن یک روبات که به دانش آموزان  انگلیسی یاد می دهد این مثل قدیمی را به محک گذاشته است.

WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR

ادامه مطلب رابخوانید

نظریادتون نره

شیزوکو ماتسوزو و فومیده تاناکا از دانشگاه سوکوبای ژاپن آزمایشی به راه انداخته اند تا میزان صلاحیت روباتها در آموزش و موفقیت دانش آموزانی که در حال یادگیری اسامی اشکال هندسی به زبان انگلیسی هستند را بیابند. آنها ۱۹ بچه بین ۴ تا ۸ سال را زیر نظر گرفتند. این بچه ها با روبات انسان نمای نائو یک بازی متقابل را شروع کردند که در آن هر کدام از آنها باید یک شکل هندسی را که مطابق با کلمه انگلیسی آنها بود را ترسیم می کردند. محققان از اتاق کنار کلاس این روبات را طوری کنترل می کردند تا ضعیف و ناتوان به نظر برسد تا این کار آنها باعث تشویق کودکان شود تا آنها خود نقش سرپرست و معلم را به عهده بگیرند.

پس از آن روبات یا نقش معلم را به عهده می گیرد وشکل ها را برای کودکان درست رسم می کند و یا وانمود می کند که جواب را نمی داند و اشتباه می کند. وقتی که روبات شکل هندسی را به اشتباه کشید کودک با هدایت دست روبات می تواند کشیدن صحیح شکل را به آن یاد دهد. پس از آن روبات یا لفظ درست شکل را به زبان انگلیسی فرا می گیرد و یا به اشتباه کردن ادامه می دهد.

ماتسوزو و تاناکا دریافتند که وقتی روبات ازاین کودکان آموزش می بیند آنها نتیجه بهتری در یاد گیری میگیرند. این کار باعث می شود که بچه ها به یادگیری با روبات توجه بیشتری نشان دهند. محققین نتایج این آزمایش را ماه سپتامبر در رو- من که یک سمپوزیوم بین المللی درباره ارتباط متقابل بین انسان و روبات است عرضه خواهند کرد. آندریا تامز رئیس آزمایشگاه ماشینهای هوشمند در انستیتو تکنولوژی جورجیا در آتلانتا می گوید: هر چیزی که انسان را تحریک کند و توجهش را معطوف سازد در فرایند یادگیری بسیار مفید خواهد بود. او افزود این تفکر که دانش آموزان با یاد دادن خود نیز می آموزند با تحقیقات انجام شده در مورد یادگیری اجتماعی انسانها مطابقت دارد. روند آموزش دادن یک روبات به مانند درس آموختن دوهمکلاس با یکدیگرمی باشد. در این نوع آموختن دو دانش آموز و یا گروهی از آنان در حال یاد دادن مفاهیم به یکدیگر هستند کاری که در اکثر کلاسهای درسی انجام می پذیرد.

منبع:علوملوژی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...