دیتاشیت ای سی بافر74126

دیتاشیت ای سی بافر74126

این هم دیتاشیت بافر74126

این آی سی با5ولت راه اندازی میشه وبرای استفاده ازهرگیت کافیه که پایه Gآی سی روبه 5ولت 

ادامه مطلب رابخوان...

وصل کنی وپایه ورودی روبایه مقاومت 10کیلواهم PULL DOWN کنی،یعنی یک سرمقاومتهارابه پایه ورودی وسردیگرآنهارابه زمین وصل کنی

1 نظر

  1. احمداحمد:

    سلام من ادامه مطلب در این جا نمی بینم پس کو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟