مدارتایمر1دقیقه تا2ساعت

مدارتایمر1دقیقه تا2ساعت

دراین مقاله طریقه ساخت یک تایمرآموزش داده شده است که می تواندازیک دقیقه تا2ساعت

ادامه مطلب رابخوان...

WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR

آی سی مورداستفاده یک شمارنده 14مرحله ای  cmosمی باشد.هنگامی که منبع تغذیه وصل می شودپالس تولیدشده توسط خازن c2ومقاومتr6آی سی راریست میکندوآی سی شروع به شمارش می کند.هنگامی که پایه Q13آی سی یک شودترنزیستورq1 رله رافعال می کند.توسط مقاومتهای متصل شده به پایه های 9و10و11وخازن C1می توانیم فرکانس مدارراتنظیم کنیم.

باقراردادن مقادیر مقاومت VR1وخازن C1به صورتهای زیرمی توانیم بازه زمان سنجی تایمررامشخص کنیم.ودرنهایت باکم وزیادکردن ولوم VR1زمان موردنظرتغییرپیداخواهدکرد.

1-30 minutes: C1 = 220nF ; VR1 = 500KΩ.
1-60 minutes: C1 = 470nF ; VR1 = 500KΩ.
1-120 minutes: C1 = 470nF ; VR1 = 1MΩ.

WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR

لیست قطعات:

 
R12.2MΩ
R218KΩ
R31KΩ
R41KΩ
R51KΩ
R61MΩ
VR1500KΩ (504)
C1220nF (224)
C210nF (103)
D1LED
D2LED
D31N4001
Q1BC547
IC1CD4060
RL1Relay

WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR

1 نظر

  1. aslaniaslani:

    سلام دنبال این پروژه بودم ممنون که گذاشتید خدا خیرتان بدهد

    • aslaniمرتضی کرمی(mortezakarami) :

      خواهش میکنم.خداراشکرمفیدبود