ربات جنگجو

ربات جنگجو

مشخصات مهم  ربات جنگجو:

مقاومت در برابر ضربات های جنگجو : ربات سنگین، حرات بالا و ضربه های دیگر در رباتهای جنگجو بسیار مهم و حیاتی است.

از این رباتها بیشتر در مسابقات استفاده می شود. کنترل این گونه رباتها بسیار ساده بوده و توسط اهرم فرمان صورت می گیرد. در مسابقات رباتهای جنگجو، دو یا چندین ربات در یک محیط بسته قرار میگیرند و هر کدام با تجهیزات مکانیکی خود مثل اره و چکش و ... مشغول تخریب دیگر رباتها می شوند. رباتی را که در نهایت بتواند تمام رباتهای دیگر را از بین ببرد به عنوان بهترین ربات شناخته می شود.

 

1 نظر

  1. APTAPT:

    SALAM KHSHHAL MISAM TABADOL LINK KONIM.