سایت تخصصی الکترونیک و رباتیک مرتضی کرمی
ساخت پروژه های دانشجویی الکترونیک و رباتیک

برای دریافت آخرین مطالب سایت در کانال تلگرامی ما کافیست روی آیکن بالا کلیک کنید.

mkelectronics@


آخرین ارسال های تالار گفتمان
بازدید : 187 مرتبه
تاریخ : 23 دی 1395

رزبری پای (به انگلیسی: Raspberry Pi) رایانه‌ای کوچک (در اندازه یک کارت اعتباری) است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند. دو مدل از این رایانه ساخته شده که قیمت‌شان ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا (به علاوهٔ مالیات محلی) است.

ایده اولیه

ایده ای که پشت یه کامپیوتر کوچک و ارزان برای بچه ها بود از سال ۲۰۰۶ استارت خورد زمانی که Eben Upton و Rob Mullins و Jack Lang و Alan Mycroft که در دانشگاه کمبریج درس می خواندند از این موضوع ناراحت شدند که هر سال تعداد و مهارت دانش آموزان که رشته علوم رایانه را انتخاب می کردند کاهش می یافت در حالی که در دهه ی ۱۹۹۰ این رشته را انتخاب می کردند یک برنامه نویس تفریحی ولی همه فن حریف بودند .
یه چیزی درمورد بچه ها که با کامپیوتر سر و کله میزدند تغییر کرده بود!

این یک رایانه بسیار کوچک و ارزان با تمام قابلیتهای یک رایانه واقعی است که می‌توان از آن در سیستمهای روباتیک، اتوماسیون، اینترنت اشیاء و... استفاده کرد. کاربردهای پژوهشی و علمی این رایانه در مجله‌ای تخصصی که وابسته به بنیاد رزبری پای است به صورت ماهیانه مطرح می‌شود.

Xادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - رزبری پای چیست؟
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 399 مرتبه
تاریخ : 24 تیر 1395

ﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوری ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارای ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﻴﻌﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ روز دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻓﻨـﺎوری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت، ﻗﺎدرﺑﻪ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺟﻬﺖ اﻣﻨﻴـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی، ﺣﻜﺎﻛﻲ ﻟﻴﺰری و...، درﺟﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﻣﻨﻴﺖ از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲﺑﺮﺧـﻮردار اﺳﺖ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻛﻨﺘـﺮل دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ ﻳﺎ اﺑﺰار(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺻﺤﺖ)، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی ﺗﺠﺎری، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آﺳﺎن و اﻣﻦ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑـﺪون ﭘـﻮل ﻧﻘـﺪ ﻣﻲﺷﻮد.برای دانلود مقاله به ادامه مطلب توجه فرمائیدادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - آشنایی با کارتهای هوشمند و کاربردهای آن
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 481 مرتبه
تاریخ : 23 تیر 1394

در این مقاله با فیبر نوری ونحوه انتقال اطلاعات با سرعت بسیار بالا آشنا خواهید شد.مطالبی مانند منابع  (فرستنده های نوری)،انواع منابع نوری،مدولاسیون ومالتی پلکسینگ،انواع مدولاتورها وسایر سیستمهای مربوطه تشریح شده است.

 

 ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 2276 مرتبه
تاریخ : 15 تیر 1394

این مقاله را کاربر گرامی آقای امیرحسین مختارپور برای سایت ارسال کرده است که آموزشی مفید وکامل راجب چگونگی ساخت فیبر مدار چاپی با استفاده از لامینیت را شرح داده است.امیدوارم مفید باشد.ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - آموزش ساخت فیبرمدارچاپی با لامینیت
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 739 مرتبه
تاریخ : 15 خرداد 1394

از سالها پیش ، نیاز به کنترل قدرت الکتریکی در سیستم های محرک موتورهای الکتریکی و کنترل کننده های صنعتی احساس می شد . این نیاز ، در ابتدا منجر به ظهور سیستم وارد – لئونارد شد که از آن می توان ولتاژ dc متغیری برای کنترل محرکهای موتورهای dc به دست آورد . الکترونیک قدرت ، انقلابی در مفهوم کنترل قدرت ، برای تبدیل قدرت و کنترل محرکهای موتورهای الکتریکی ، به وجود آورده است . الکترونیک قدرت تلفیقی از الکترونیک ، قدرت و کنترل است . در کنترل ، مشخصات حالت پایدار و دینامیک سیستم های حلقه بسته بررسی می شود . در قدرت ، تجهیزات ساکن و گردان قدرت جهت تولید ، انتقال و توزیع قدرت الکتریکی مورد مطالعه قرار می گیرد . الکترونیک درباره قطعات حالت جامد و مدارهای پردازش سیگنال ، جهت دستیابی به اهداف کنترل مورد نظر تحقیق و بررسی می کند . می توان الکترونیک قدرت را چنین تعریف کرد : کاربرد الکترونیک حالت جامد برای کنترل و تبدیل قدرت الکتریکی .ارتباط متقابل الکترونیک قدرت با الکترونیک ، قدرت و کنترل در شکل نشان داده شده است .ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - مقاله کاربرد الکترونیک قدرت
ارسال توسط mortezakarami

جهت انجام این فرآیند مراحل زیر به کار گرفته می شود :

ابتدا برد خام به اندازه مورد نیاز برش داده می شود و پس از عمل سوراخ کاری ، سطح برد ها جهت زدودن اکسید سطحی و رفع زوائد، برس زده می شود . سپس برد ها را در محلول آماده سازبه مدت ۵ دقیقه و در درجه حرارت ۵۵ درجه سانتی گراد غوطه ور می سازند تا سطح رزین آپوکسی داخل سوراخ ها متورم شود و مطمئن سازد که عمل مس رسوبی شیمیایی سطح سوراخ ها در مراحل بعدی به طور ایده ال انجام خواهد گرفت .

 ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - فرآیند تولید برد مدار چاپی (PCB) به روش پوشش سطحی (دورو متالیزه)
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 430 مرتبه
تاریخ : 16 اسفند 1392

ممکن است تصور شود که ساخت مدارهای مجتمع ، شامل تعداد زیادی قطعه بهم متصل شده روی یک بستر Si از جنبه فنی و اقتصادی مخاطره آمیز باشد، در حالی که روشهای نوین امکان انجام اینکار را بصورت مطمئن و نسبتا کم هزینه فراهم ساخته است. در بیشتر مواقع یک مدار کامل روی تراشه Si را می‌توان بسیار ارزانتر و مطمئنتر از یک مدار مشابه با استفاده از قطعات مجزا تولید کرد. دلیل اصلی این امر امکان ساخت صدها مدار مشابه بطور همزمان روی پولک Si است که این فرآیند تولید گروهی Batch Fabrication نامیده می‌شود. این مدارها که بطور کامل روی یک تراشه نیم رسانا قرار می‌گیرند مدارهای یکپارچه نامیده می‌شوند.

 ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - تکنولوژی ساخت مدارات مجتمع
ارسال توسط mortezakarami

باتوجه به درخواست تعدادی ازکاربران گرامی سایت درباره نحوه عملکردسلول خورشیدی این مقاله راقرارمی دهم.قبل از همه بگویم که سلول های خورشیدی را با یک نام دیگر یعنی فتوولتاییک ( photovoltaic ) نیز میشناسند که فتو به معنی نور و ولتاییک به معنی الکتریسیته می باشد .همه این سلول ها در خود یک یا چند میدان الکتریکی دارند که باعث ایجاد ولتاژ می شوند .

در یک کریستال ، پیوندها ( بین اتم های سیلیکون) از الکترون تشکیل شده اند که بین تمام اتم های کریستال تقسیم شدند . وقتی نور به سطح کریستال می تابد جذب می شود . این نور باعث تحریک یکی از الکترونها در یکی از اتمها می شود و آن را به سطوح بالاتر انرژی  هدایت می کند . این الکترون با این انرژی و با استفاده از میدان الکتریکی موجود ، در یک مسیر مشخص و با آزادی بیشتر نسبت به حالت قبلی که در بند بود حرکت می کند و حرکت آزادانه الکترون به معنی ایجاد جریان می باشد .  با وصل کردن سیم مسی به بالا و پایین این سلول خورشیدی می توان جریان تولید شده را به تسخیر در آورد .دراین مقاله بانحوه افزایش توان سلولهای خورشیدی وروش تبدیل آن به ولتاژمتناوب آشنامی شوید.امیدوارم مفیدباشد.

 ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - چگونه یک سلول خورشیدی انرژی نور را به برق تولید می کند ؟
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 1688 مرتبه
تاریخ : 17 بهمن 1392

حتماً تاکنون با مدارهای تک‌سوییچ (Single Switch) آشنا شده‌اید. ویژگی اصلی این مدارها این است که دارای یک نقطه سوییچ هستند؛ مثلاً اگر مداری دارای نقطه سوییچ ولتاژی Vt باشد، وقتی سطح ولتاژ ورودی از Vt گذر می‌کند، خروجی تغییر خواهدکرد.

اما در بسیاری از موارد ما به مدارهای دو تغییره (Double Switching) نیاز داریم. از جمله کاربردهای این مدارها در سنسورها (Sensors) می‌باشد. مثلاً سنسور فشار باید هنگام زیادترشدن فشار داخل تانک از یک حد استاندارد، شیر بخار را ببندد یا هنگام کمتر شدن فشار از یک حد پایین شیر را بازکند. واضح است که در این موارد، مدارهای تک‌سوییچ برای طراحی مدار کنترلی مناسب نیستند. ویژگی مهمی که در مدارهای دوتغییره وجود دارد و به آن اشاره شد، هیسترزیس نام دارد.

هیسترزیس به معنی اختلاف بین دو نقطه سوییچ بالا ( Upper Trigger Point = UTP) و نقطه سوییچ پایین (Lower Trigger Point = LTP ) است.

یکی از مهمترین مدارات دوتغییره، مدار اشمیت تریگر می‌باشد.ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - آشنایی با مدارهای اشمیت تریگر
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 1481 مرتبه
تاریخ : 19 آذر 1392

یکی از دغدغه های یک مهندس الکترونیک، طراحی مدار فیبر چاپی بعد از یک طراحی موفقیت آمیز، در کمترین زمان ممکن است. نرم افزار Proteus، یکی از نرم افزارهای خیلی ساده و در عین حال کاربردی است که این روزها بازار داغی بین مهندسان و دانشجویان پیدا کرده است.در این آموزش به صورت گام به گام با مراحل طراحی فیبر چاپی در پروتئوس آشنا می شوید.ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - آموزش طراحی مدار چاپی در پروتئوس 7
ارسال توسط mortezakarami
یکی از مشکلات بزرگی که کاربران با آن رو به رو هستند، عدم اطلاع از نحوه تنظیم فیوزبیت های آی سی های AVR خصوصا در پروگرامر های  USB می باشد. در اینجا قصد داریم تا نحوه تنظیم این فیوزبیت ها را همراه با مقاله ای آموزشی در مورد نحوه تنظیم فیوزبیت ها، به شما ارائه دهیم.

 در گام اول در پاسخ به درخواست یکی از کاربران، نحوه تنظیم پروگرامر USB  (برای ایجاد کریستال خارجی) را به شما ارائه می کنیم (برای بزرگتر دیدن تصویر روی آن کلیک کنید):

 

و اما در ادامه بحث نظر شما را به دانلود مقاله ای در این رابطه جلب می کنیم. این مقاله کلیه فیوزبیت های آی سی های AVR سری Atmega32 و Atmega16 را به طور کامل شرح داده است.

 برای دانلود این مقاله ارزشمند به ادامه مطلب بروید...

 

Xادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - فیوزبیت های AVR و کریستال خارجی در پروگرامرهای USB
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 502 مرتبه
تاریخ : 17 آذر 1392

تصور کنید :

خانه ای که سیستم گرمایش و سرمایش را بر اساس برنامه زمانبندی تعریف شده دلخواه شما تنظیم نموده ، روشنائی فضا را با حضور افراد و یا از روی ریموت کنترل کرده ، در ساعاتی خاص پرده ها را باز یا بسته کرده ، فرامین کنترلی متوالی را با یک دستور انجام داده و..... امکان کلیه کنترل ها را از طریق تلفن و یا اینترنت فراهم می نماید.

دفتر کاری که در آن امکان کنترل چراغ ها ، قهوه جوش ، سیستم صوتی و تصویری ، تهویه مطبوع و سیستم پروجکشن از روی کامپیوتر و یا ریموت کنترل وجود دارد.ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - معرفی مدولاسیون OFDM
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 334 مرتبه
تاریخ : 17 آذر 1392

درالکترونیک ومخابرات سیگنالهای ناخواسته رانویزمی گویندکه اثرنامطلوبی برعملکردسیستمهای الکترونیکی ومخابراتی می گذارد.نویزبه دوصورت کلی طبیعی ومصنوعی تولیدمی شود.درادامه انواع نویزراخواهیم شناخت .باماهمراه باشید.

نویز الکترو مغناطیسی :
از جمله مسائلی که در طراحی میکرو کنترلر ها باید در نظر داشت نویز الکترومغناطیسی و تاثیر عملکرد آن بر عملکرد این مدارات می باشد.بررسی و مطالعه عملکرد نویز الکترو مغناطیسی به دو دلیل حائز اهمیت است : اول آنکه تجهیزات بسیاری نظیر تلفنهای همراه , امواج رادیوئی فرکانس بالا تولید می کنند . و اغلب سیستمهای الکترونیکی نیز از منابع تغذیه سوییچینگ استفاده می کنند از طرف دیگر تعداد تجهیزات الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است . در نتیجه این عوامل نویز الکترو مغناطیسی موجود در محیط رو به افزایش بوده بر روی عملکرد مدار تاثیر نامطلوب می گذارد .

دلیل دیگر برای مطالعه این نوع نویز حساستر شدن تجهیزات الکترونیکی در مقابل نویز الکترو مغناطیسی است. در طراحی مدارهای الکترونیکی به دلائل مختلف سعی می شود که ولتاژ تغذیه مدار کاهش یابد . در نتیجه این عمل نویز با توان کمتر باعث اختلال در عملکرد مدار می شود .از طرف دیگر سطح ولتاژ منطقی مدارات الکترونیکی نیز کاهش می یابد که نیاز به کم کردن اثر نویز برروی مدارات الکترونیکی دارد .ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - معرفی مدولاسیون OFDM
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 1894 مرتبه
تاریخ : 15 آذر 1392

این مدولاسیون(   (Orthogonal frequency division multiplexing   عملیات مالتی پلکسینگ را به صورت متعامد انجام می دهد. OFDM   نوعی مدولاسیون باند پایه است و برای ارسال آن باید از یکی از روش های nQAM, QPSK, DPSK      (n=16,64,128,...  ) استفاده کرد.

در سال 1998، OFDM   به عنوان استاندارد جدید   5Gh   (برای نرخ بیت   6mbps   تا   54mbps   ) انتخاب شد. این مدولاسیون سیستم های مخابرات چند رسانه ای(  (MMAC   پذیرفته شده است.درادامه مطلب اصول کلی مدولاتورهای ofdmبیان شده است.

 

 ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - معرفی مدولاسیون OFDM
ارسال توسط mortezakarami
بازدید : 594 مرتبه
تاریخ : 15 آذر 1392

  ‎نگاهی به اطراف خود بیاندازید، به سرعت متوجه می شوید که اکثر دستگاهای بیسیم اطراف شما از باند ۲/۴ گیگاهرتز برای ارتباط استفاده می کنند. ‎وسایلی همچون روتر بیسیم وای-فای، هدست بلوتوث و ریموت درب گاراژ جزو این دسته از وسایل قرار می گیرند. ‏

    ‎حال از میان این همه باند فرکانسی، چرا ۲/۴ اینقدر محبوبیت یافته؟ اگر به دنبال جواب هستید، در آشپزخانه دنبالش بگردید! ‏

    ‎ولی اگر جوابتان را پیدا نکردید، می توانید آنرا در ادامه مطلب بیابید.ادامه مطلب ...
موضوع : لیست مقاله های جالب موجوددرسایت - فرکانس 2.4 گیگاهرتز ...
ارسال توسط mortezakarami
.

*باجذاب ترین مطالب الکترونیک همراه ماباشید*

سایت مارابه دوستان خودمعرفی کنید.

 

صفحه ی بعدی (/197953-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/2) 1 | 2 صفحه ی قبلی (0)
نمایش صفحه ی 1 از 2   |   15 نمایش در هر صفحه

مطالب اخیر
نظر سنجی
به نظرشماسطح کیفی مطالب سایت چگونه است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

مشاهده نتایج نظر سنجی


پیوند ها

اسلایدر

دانلود فیلم